BẢNG THÔNG TIN NHÀ TRƯỜNG

  • Email nhóm theo tên miền của trường Email Người nhận avammttd@thcsxuyenmoc.edu.vn Tất cả GV tổ Anh Văn - Nhạc - Họa - TD   bgh@thcsxuyenmoc.edu.vn Hiệu trưởng và 2 PHT   gvcn@thcsxuyenmoc.edu.vn Tất cả GVCN   hosico@thcsxuyenmoc.edu.vn GV tổ Hóa, Sinh, Công Nghệ   lientich@thcsxuyenmoc.edu.vn Các đoàn thể, Văn thư, Y tế, Thư viện, Kế toán   truong@thcsxuyenmoc.edu.vn Tất cả CB, GV, NV trường   tolyti@thcsxuyenmoc.edu.vn GV tổ Toán, Lý, Tin   vasudigd@thcsxuyenmoc.edu.vn GV tổ Văn, Sử, Địa, GDCD  
    Được đăng 08:30 18 thg 3, 2019 bởi Quản Trị
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

THỜI KHÓA BIỂU

  • TKB SỐ 1 (TRƯỜNG).docx   48k - 22:48 5 thg 9, 2021 bởi Lợi PHT: Nguyễn Thị (v1)
  • TKB SỐ 2 (CHIỀU) (Dùng cho GV và HS).doc   114k - 20:28 18 thg 9, 2020 bởi Lợi PHT: Nguyễn Thị (v1)
  • TKB SỐ 1 (GV).doc   241k - 06:15 6 thg 9, 2020 bởi Lợi PHT: Nguyễn Thị (v1)
  • TKB SỐ 1 (HS).doc   124k - 06:15 6 thg 9, 2020 bởi Lợi PHT: Nguyễn Thị (v1)
  • PCCM SỐ 1(20-21).xls   45k - 06:14 6 thg 9, 2020 bởi Lợi PHT: Nguyễn Thị (v1)
Hiển thị 5 tệp từ trang Thời Khóa Biểu.

KẾ HOẠCH TUẦN

  • LICH CONG TAC TUAN 20 (2022-2023).doc   47k - 18:52 29 thg 1, 2023 bởi Lợi PHT: Nguyễn Thị (v1)
  • LICH CONG TAC TUAN 19 (2022-2023).doc   47k - 18:51 29 thg 1, 2023 bởi Lợi PHT: Nguyễn Thị (v2)
Hiển thị 2 tệp từ trang Lịch công tác.

CÁC TỔ CHUYÊN MÔN


CÁC ĐOÀN THỂ


VĂN PHÒNG