Nhà Trường

Email nhóm theo tên miền của trường

đăng 08:19 18 thg 3, 2019 bởi Quản Trị   [ đã cập nhật 08:30 18 thg 3, 2019 ]

Email Người nhận
avammttd@thcsxuyenmoc.edu.vn Tất cả GV tổ Anh Văn - Nhạc - Họa - TD  
bgh@thcsxuyenmoc.edu.vn Hiệu trưởng và 2 PHT  
gvcn@thcsxuyenmoc.edu.vn Tất cả GVCN  
hosico@thcsxuyenmoc.edu.vn GV tổ Hóa, Sinh, Công Nghệ  
lientich@thcsxuyenmoc.edu.vn Các đoàn thể, Văn thư, Y tế, Thư viện, Kế toán  
truong@thcsxuyenmoc.edu.vn Tất cả CB, GV, NV trường  
tolyti@thcsxuyenmoc.edu.vn GV tổ Toán, Lý, Tin  
vasudigd@thcsxuyenmoc.edu.vn GV tổ Văn, Sử, Địa, GDCD  

1-1 of 1